საჩუქრები

შეთავაზებები

ითანამშრომლე ქარფესტთან და მიიღე ჩვენს პარტნიორებთან სპეციალური ფასდაკლებები

 • საწვავი 10-დან 15 თეთრამდე

 • საწვავი 12 თეთრი + 3 თეთრი დაგროვება

 • საწვავი 12 თეთრი

 • საბურავები 20%

 • ზეთი/ფილტრი 25%

 • ხუნდები 20%

 • აკუმულატორი 15%

 • 15% ფასდაკლება პროდუქციაზე

 • სერვისი - 12%

 • ავტონაწილები 10-12%

 • სერვისი 15%

 • სერვისი - ავტონაწილები 10%

 • სერვისი - ავტონაწილები 10%

 • სერვისი - 10%-დან 15%-მდე

შეამოწმე პირადი ნომრით

შემოწმება

ქარფესტი

სარგებლობს ქარფესტის ფასდაკლებით.

ქარფესტი

არ სარგებლობს ქარფესტის ფასდაკლებით

ქარფესტი

ასეთი მომხმარებელი არ იძებნება.